Cestovní kancelář TURECKOTOURCestovní kancelář TURECKOTOUR

Historický přehled v datech

před Kristem

6500 Çatalhöyük, nejstarší osídlení, založeno první známé město
3000 Počátky osídlování Tróje, stavby pevnostních měst, období staré chetitské kultury
2500 Anatólii osídlují Chattijci
1900 Chetité staví první město u Hattusas
1750-1200 Velká říše Chetitů
1250 Pád Tróje
1200 Na pobřeží Egejského moře pronikání kultury z krétské a mykénské oblasti. Největší města Milétos a Trója. Trojská válka
1100-1000 Atolové, Lónové a Dórové z Řecka se začínají usazovat podél pobřeží Egejského moře
900-700 Kultura Kárů a Lýku
900 Frýgové zakládají říši ve střední Anatólii
800 Říše Frýgů (král Midas)
660 Řečtí kolonisté zakládají Byzantion
600 Ve vnitrozemí Anatólie založeno Lýdské království
546 Dobývání řeckých měst perským králem Kýrem
333 Alexandr Veliký dobývá Persii a Anatólii, končí období perské nadvlády
323 Smrt Alexandra Velikého
261 Rozmach Pergamonu
133 Smrt Atalla III., pergamonského krále, který odkázal říši Římu
130 Asie se stává římskou provincií, Římané (130 př.n.l. – 476 n.l.)

po Kristu

40-56 Apoštol Pavel šíří v Malé Asii křesťanství
196 Město Byzantion dobývá Septimius Severus
306–337 Vláda Konstantinova, říše se opět sjednocuje, Byzantion je přejmenován na Konstantinopol a stává se hlavním městem, oficiálním náboženstvím je křesťanství
395 Římská říše trvale rozštěpena na dvě části, západní a východní Byzantská říše
476 Pád Říma, východní říše se stává říší Byzantskou
527-565 Vláda Justiniána Velikého, císař Justinián buduje baziliku Haghia Sophia a další byzantské stavby, největší rozmach Byzance
636-718 Značnou část byzantského území zabírají Arabové, dvakrát obléhají Konstantinopol, na Arabském poloostrově vzniká nová monoteistická víra – Islám
1071 Seldžukové zakládají říši, Seldžukové zvítězili nad byzantskými vojsky v bitvě u Malazgird
1096 První křižácká výprava přes Anatólii do Svaté země
1190 Třetí křižácká výprava – smrt císaře Fridricha Barbarossy
1203 Konstantinopol dobyta křižáky
1300 Na východě kmeny osmanských Turků
1326 Osman v Burse pokládá základy Osmanské říše
1453 Sultánem Mehmetem II. dobyta Konstantinopol, nový název Istanbul, 500 let hlavní město Osmanské říše
1520 Vláda Suleymana I. Nádherného, který přivádí Osmanskou říši na vrchol moci, obsazení celého Balkánu
1526 Turci vítězí v bitvě u Moháče, kde padl i český a uherský král Ludvík Jagellonský, otevřeli si tak cestu k Vídni
1529 Poprvé byla Vídeň obléhána za Süleymana Nádherného
1571 Osmanské námořnictvo utrpí první velkou porážku v bitvě u Lepanta
1683 2. neúspěšné obléhání Vídně
1700-1800 V Evropských válkách ztrácí Osmanská říše velká území a postupný úpadek Osmanské říše
1826 Mahmud II. vyvraždí elitní vojenské jednotky janičářů, které vážně ohrožovaly jeho trůn
1853-1856 V Krymské válce se Francie a Británie připojuje k osmanské armádě bojující proti Prusku
1877 Hnutí intelektuálů Mladí Turci se podílí na založení prvního parlamentu, který je brzy nato zrušen
1908 Obnovení ústavy a parlamentu
1914-1918 Turecko v 1. světové válce jako spojenec Německa
1915 Porážka u Gallipoli
1919 Zahájení Hnutí národního osvobození pod vedením Mustafy Kemala Atatürka
1920 Severská dohoda
1919-1922 Turecký boj o nezávislost
1920-1922 Řecká armáda táhne na Osmanskou říši a je donucena k ústupu
1922 Zrušen sultanát
1923 Uzavření Lousanneské smlouvy, vyhlášena Turecká republika, hlavním městem se stává Ankara, prezidentem Mustafa Kemal Atatürk
1924 První ústava, zrušení islámského kalifátu a odděleno náboženství od státu
1925 Islámsky motivované povstání Kurdů pod vedením šejka Saida, zákaz náboženských řádů a spolků, zrušení fezu, zavedení západního kalendáře
1926 Modernizace občanského a trestního práva dle evropského vzoru
1928 Zavedení latinské abecedy místo arabského písma, zrušení islámu jako státního náboženství
1934 Zavedení volebního práva pro ženy
1936 Montreuxská dohoda o úpravě lodní dopravy přes mořské úžiny
1934 Nařízení o rodných příjmeních, Mustafa Kemal dostává čestné příjmení „Atatürk“ Otec Turků
1923-1938 Období velkých reforem, Atatürk realizuje rozsáhlé programy modernizace
1938 Provincie Hatay připadá na základě referenda Turecku, úmrtí Mustafy Kemala Atatürka
1945 Turecko vyhlásilo válku Německu, Turecko se stává zakládajícím členem OSN, přechod na vícestranický politický systém
1949 Vstup do Evropské Rady
1952 Vstup do NATO a účast v Korejských válkách
1961 Vojenský puč 1961, po němž je opět nastolena civilní vláda. Nová ústava, parlamentní republika, začátek kyperské krize
1973 Bosporský most spojuje Evropu a Asii
1974 Vpád Turecka na Severní Kypr
1980 Nekrvavý vojenský převrat k zabezpečení demokracie v zemi, Kenan Evren se stává prezidentem
1983 Strana ANAP v čele s Turgutem Özalem
1984 Kurdská strana pracujících zahajuje v jihovýchodním Turecku teroristické útoky
1987 Opětovné vítězství ANAP ve volbách, Turecko žádá o členství v Evropském společenství
1993 Do čela vlády je poprvé zvolena žena – Tansu Çiller
1995 První „občanská“ změna ústavy, předčasné parlamentní volby – nejsilnější stranou se stává islámská Refah Partisi
1999 Zemětřesení v severozápadním Turecku si vyžádalo asi 30 tisíc obětí, zadržení Vůdce PKK Öcalana v Keňi, byl odsouzen v Turecku za vlastizradu, členství v teroristickém spolku, krádež, vraždu a bombové útoky k smrti
2001 Začátek těžké vládní, finanční a hospodářské krize
2002 Přes snahy turecké vlády zahájit okamžitá jednání o vstupu Turecka do EU odkládá summit v Kodani rozhovory na rok 2004
2004 Rozsáhlá jednání o vstupu Turecka do EU
2005 Zavedena nová měna
2005 EU zahájila jednání o vstupu Turecka do EU
2007 Erdogan znovu vítězem parlamentních voleb
2010 Istanbul, největší město v Turecku se stalo Evropským hlavním městem kultury v roce 2010
2014 Recep Tayyip Erdoğan je v prvním kolem zvolen prezidentem Turecka
2016 Pokus o převrat v Turecku

Historický přehled v datech Turecko