Cestovní kancelář TURECKOTOURCestovní kancelář TURECKOTOUR

Hospodářství

Zemědělství je nejdůležitější odvětví hospodářství, přestože obdělávat lze pouze 29% území státu. Turecko je jednou ze šesti zemí světa, která je v zemědělské výrobě naprosto soběstačná. Hlavními produkty jsou obilniny, olivy, čaj, tabák, citrusové plody a bavlna. Turecko je na prvním místě na světě v produkci lískových oříšků. Těžištěm průmyslové výroby je především zpracování zemědělských produktů (bavlna a vlna) a těžba nerostných surovin (černé uhlí, chromová ruda, olovo, zinek, síra, sůl).

Důležitou roli v průmyslu hraje strojírenství, elektronika a dále oděvní, chemická a automobilová výroba. Nejdůležitější část průmyslu tvoří textilní a oděvní. Údajně v tomto odvětví pracuje celá třetina zaměstnanců veškerého tureckého průmyslu. Zahraniční investice umožnily využití nerostného bohatství, rozšíření průmyslové výroby o metalurgické, strojírenské a chemické produkty, zintenzivnění zemědělství i rozvoj cestovního ruchu. V poslední době zaujímá vedoucí postavení prosperující turistika. Na všech atraktivních částech pobřeží panuje čilý stavební ruch. Turecko se změnilo v průmyslově-zemědělskou zemi s rostoucím přílivem turistů. Na severozápadě se nachází nejdůležitější průmyslové podniky s nejvyspělejšími technologiemi. Významnou obchodní roli hraje istanbulský přístav jako překladiště zboží. Tradičně se v Turecku daří chovu ovcí, koz a skotu.

Hospodářství v Turecku
Zpět