Cestovní kancelář TURECKOTOURCestovní kancelář TURECKOTOUR

Původ islámu souvisí s prorokem Muhamedem, který se narodil v arabské Mekce kolem roku 571 n.l. Ve středním věku začal Muhamed projevovat mystické sklony a postupně si zvykl odcházet do hor za meditacemi. Při jedné takové příležitosti, to už mu bylo čtyřicet let, měl zjevení, jež ho vyzvalo, aby odsoudil a vzdal se pohanství a začal hlásat existenci jediného Boha, Alláha. Roku 622 odešel Muhamed s hrstkou následovníků do nedaleké Medíny. Tento odchod, hidžra, se stal slavnou událostí, od níž se datuje muslimský kalendář. Krátce po Muhamedově smrti v roce 632 byly sesbírány z ústních i písemných zdrojů záznamy o zjeveních, jejichž byl svědkem a byla tak vytvořena sbírka nazvaná Korán. Muslimové věří, že Korán je neomylné slovo boží, seslané z nebes a ničím nezaměnitelné.

Existuje pět základních pilířů islámu:
1. Přijetí náboženského přesvědčení: Tj. není Boha kromě Alláha a Muhamed je jeho prorok. Samotné odříkávání tohoto vyznání stačí k tomu, aby se člověk stal muslimem.
2. Modlitba: Muslimové by se měli modlit pětkrát denně, a to vždy směrem k Mekce.
3. Půst: V měsíci ramadánu nesmí muslimové jíst, pít ani kouřit ani se pohlavně stýkat v době od úsvitu do západu slunce.
4. Dobročinnost: Muslimové by měli každoročně odevzdat část svého příjmu a majetku na dobročinné účely.
5. Pouť: Jednou za život by měl muslim vykonat pouť do Mekky.

Islámský duchovní imám vyzývá pětkrát denně k modlitbě a jeho zpěv se rozléhá z minaretu, štíhlé věže stojící u mešity. Dříve než muslimové vstoupí do mešity, musí se podrobit rituální očistě a zout si boty. Nemuslimští návštěvníci by si měli rovněž zout boty a chovat se s úctou, stejně jako v kterékoli jiné svatyni. Během modlitebních hodin by si turisté mešity neměli prohlížet. Ženy by měly vstupovat s pokrývkou hlavy a v dlouhých šatech. Muži v krátkých kalhotách nebývají do mešit vůbec vpuštěni.

Vnitřní prostor mešity působí svou jednoduchostí. V islámu je přísně zakázáno jakékoli zobrazování osob, a proto působí mešita hlavně svým prostorem. Kromě modlitební niky (mihráb), která je obrácená směrem k Mekce, kazatelny (mimber), lustrů, lamp, koberců a stojanů na korán fascinují návštěvníka především stěny, bohatě zdobené ornamenty, vzácnými kachlemi a texty z koránu. K mešitě patří dvůr se studnou pro rituální očistu a nejméně jeden nebo více minaretů.

Islám v Turecku
Zpět