Cestovní kancelář TURECKOTOURCestovní kancelář TURECKOTOUR

Mevlana Celaleddin Rumi

Mevlana Celaleddin Rumi TureckoCelaleddin Rumi, zvaný Mevlana, byl jedním z největších mystiků islámu a zakladatel zvláštní skupiny tzv. tančících dervišů. V r. 1228 přišel spolu se svým otcem, učitelem islámské teologie, z Karamanu do Konye. Zde založil řád, jehož mniši se oddávali nábožensko mystickému obřadu zvanému sema. Řádu patřil klášter Mevlana Tekkesi. Řád byl zrušen Atatürkem v r. 1927, ale i potom tajně existoval dále. Dodnes se v Konyi, každoročně v polovině prosince, koná slavnost „tančících dervišů“, která pro věřící muslimy, jenž sem putují i z velmi vzdálených míst Anatólie, znamená mnohem více než jen folklorní záležitost. Muslimové zde totiž takto tradičně uctívají Celaleddina Rumiho, který zemřel 17. prosince 1273. Tento mystik, básník a zakladatel řádu Mevlana tvrdil, že „tanec neznamená stoupat bez bolesti vzhůru jako zrnko prachu, zvířené větrem, ale znamená povznesení se nad oba světy, roztříštit na kousky své srdce a vzdát se vlastní duše.“ Tanec sema je symbolický a každá jeho část má určitý mystický podtext. Svůj význam má i oblečení. Kónický klobouk tanečníků je symbolem dervišova náhrobku. Černé roucho symbolizuje dervišovu rakev a bílý přehoz dervišovo pohřební roucho. Tanečníci se nepřetržitě otáčejí, což má symbolizovat věčný pohyb planet a střídání ročních období stejně jako dne a noci. Kromě toho je bůh všude kolem, a proto se derviš neustále otáčí, aby jej viděl. Hlavním hudebním nástrojem používaným při tanci je rákosová flétna. Ani ta není zvolena náhodně. Její pronikavý tón, stále a stále přerušující ostatní hudební nástroje, má symbolizovat hlas, který vzbudí mrtvé v době posledního soudu.

Zpět