Cestovní kancelář TURECKOTOURCestovní kancelář TURECKOTOUR

Mustafa Kemal Atatürk – Otec Turků

Atatürk, neboli Otec Turků, přišel na svět v roce 1881 ve městě Solu (Thessaloniki), v rodině tureckého úředníka. Ve škole byl velice inteligentním a pilným žákem. Jeho učitel matematiky mu dokonce dal přezdívku Kemal, dokonalý. Jméno Mustafa Kemal mu zůstalo i během studií na vojenské akademii a později v armádní službě. Byl odvážným a dobrým důstojníkem, což dokázal v průběhu první světové války v bitvě u Gallipoli, kde měl hodnost podplukovníka. Ubránil před britskými vojsky Gallipoli a zachránil Istanbul před obsazením. Byl mistrem strategie a taktiky, po bitvě u Gallipoli se stal národním hrdinou. Byl jmenován generálem, ale přesto v něm generalita viděla nebezpečný element a měla pravdu. Skončila první světová válka a impérium se nacházelo v žalostném stavu. Tehdy začal Mustafa Kemal svou revoluci. Shromažďoval kolem sebe odpůrce sultanátu, organizoval kongresy, schůze a přesvědčoval.

V roce 1919 sestavil deklaraci o nezávislosti a ustanovil v Ankaře Veliké národní shromáždění. Sultánova vláda v Istanbulu odsoudila Mustafu Kemala k trestu smrti. Po několika prohraných bitvách s Kemalovými vojsky poslední sultán uprchl do ciziny a sultanát přestal existovat. V říjnu 1923 bylo Turecko prohlášeno republikou, hlavním městem se stala Ankara a prvním prezidentem byl jmenován Mustafa Kemal, nazývaný od roku 1934 Atatürk (otec Turků) a nesoucí též titul Gazi (Hrdinský).

Brzy po svém nastoupení na prezidentský stolec zahájil řadu reforem, jejichž cílem bylo přeměnit zaostalou feudální zemi na moderní průmyslový stát. Atatürk si byl vědom toho, že největší překážkou rozvoje je síla islámské církve. Oddělil církev od státu, zrušil církevní školy, zavedl jedno-ženství, zakázal zahalování obličeje ženám a doporučil, aby se občané napříště oblékali podle evropské módy. Byl zaveden gregoriánský kalendář a latinka místo arabské abecedy. Ženy dostaly volební právo a každý občan si musel vytvořit příjmení. Mustafa Kemal přijal jméno Atatürk, v překladu Otec Turků. Atatürk zemřel 10. listopadu 1938 ve věku 57 let a na jeho počest mu bylo roku 1953 vybudováno v Ankaře mauzoleum.

Většina Turků je přesvědčena, že bez Atatürka by Turecko zůstalo zaostalým státem anebo dokonce přestalo existovat. Při návštěvě Turecka sami zjistíte, že Mustafa Kemal je skutečným národním hrdinou země. Jeho podobizny vidíte všude, od portrétů na bankovkách až po sochy zdobící skoro každý park, citáty z jeho projevů zdobí mnohé veřejné budovy.

Mustafa Kemal Atatürk - Otec Turků

Zpět