Cestovní kancelář TURECKOTOURCestovní kancelář TURECKOTOUR

Poloha Turecka

Poloha TureckaTurecké kmeny do oblasti Anatólie začaly pronikat od 11.století ze Střední Asie. Přinesly s sebou islám a turecký jazyk. Turecko (oficiálním názvem Türkiye Cumhuriyeti, česky Turecká republika) je demokratickou zemí ležící v Malé Asii a z menší části v jihovýchodní Evropě. Celková rozloha Turecka je 814.578 km², z toho vodní plocha zaujímá 13.930 km². Turecko se rozkládá na výběžku Balkánského poloostrova a na Maloasijském poloostrově, přičemž část asijská zaujímá 97% rozlohy Turecka (791.093 km²) a evropská 3% (23.485 km²). Obě části jsou od sebe odděleny mořskými úžinami Bospor a Dardanely, mezi nimiž je Marmarské moře. Velká část Turecka je omývána mořem. Na severu je to Černé moře, na jihu Středozemní moře, na západě Egejské a Marmarské moře. Délka pobřeží je 8.333 km. Na evropské pevnině sousedí Turecko s Bulharskem (269 km) a Řeckem (212 km) a dále pak na východě s Gruzií (276 km), Nachičevan (9 km) a Arménií (316 km), Iránem (454 km), Irákem (331 km) a Sýrií (877 km). Území Turecka má zhruba obdélníkový tvar, je přes 1.600 km dlouhé a 800 km široké. Díky své strategické poloze bylo sídlem mnoha světových říší, které tu vytvořili Asyřané, Chattijci, Chetité, Frýgové, Urartové, Lýkové, Lýdové, Jónové, Peršané, Řekové, Římané, Byzantinci, Seldžukové, Osmané.

Anatólie je náhorní plošina ležící v průměru ve výšce 900 metrů nad mořem. Suchou plošinu obklopuje pásmo vysokohorských pohoří, které zabraňuje průchodu deštivých mraků. Anatólie je bohatá na sladkovodní jezera. Ve výšce 1.646 metrů nad mořem se nachází jezero Van (3.713 km²), které je největším jezerem Turecka. K nejdůležitějším řekám této oblasti patří Tigris a Eufrat, Irácké veletoky ústící do Perského zálivu. Na severu Anatólie se rozprostírá pohoří Pontus, na jihu Taurus. Na východě se obě horské bariéry spojují ve vysokých, hornatých oblastech, kde se tyčí hora Ararat (Büyük Agri Dagi), nejvyšší hora Turecka vysoká 5.165 m. Turecko je členem NATO a usiluje o to být i členem Evropské unie. Geografická poloha je jihovýchodní Evropa, západní Asie, 38°45´SŠ, 32°00´VD. Turecko se dělí na 81 provincií. Provincie se seskupují do 7 regionů.
Regiony v Turecku

Marmarský region 67.000 km²
Egejský region 85.000 km²
Středomořský region 122.000 km²
Střední Anatólie 162.000 km²
Černomořský region 146.000 km²
Východní Anatólie 171.000 km²
Jihovýchodní Anatólie 61.000 km²

Zpět